Privacybeleid

Bijgewerkt 16.04.2024
Privacybeleidsverklaring is verduidelijkt

INHOUD:

 1. Wie zijn wij?
 2. Waar ontvangen wij persoonsgegevens?
 3. Welke informatie hebben we over u?
 4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 5. Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
 6. Openbaarmaking en overdracht van informatie
 7. Hoe beschermen wij uw gegevens?
 8. Hoe gebruiken we cookies
 9. Hoe kan ik mijn rechten op mijn persoonsgegevens uitoefenen?
 10. Bijwerken van deze privacyverklaring

Wij geven om uw privacy!

Wij nemen de bescherming van de privacy van onze klanten serieus en daarom gebeurt de verwerking van alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten die momenteel actief zijn en vooral in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (voortaan GDPR). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens we verwerken en hoe we dit doen, en dit document zal u ook informeren over uw rechten. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij de persoonsgegevens in ons register verwerken en welke rechten de betrokkene heeft.

1.Wie zijn wij?

Als u bij ons heeft besteld, bent u klant van STR Nordic Oy (2892826-5, Finland). STR Nordic Oy is een onderdeel van STR Global Group Oy Groep. De verwerkingsverantwoordelijken zijn gezamenlijk STR Nordic Oy en STR Global Group Oy (Business ID 2342164-1, Finland), het moederbedrijf van de STR Global Group Oy Groep.

Als er vragen zijn met betrekking tot gegevensverwerking of het gegevensregister, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail customerservice@strnordic.be.

De volgende bedrijven maken deel uit van de Groep:

 • STR Global Group Oy (2342164-1, Finland)
 • STR Nordic Oy (2892826-5, Finland)
 • STR Nordic AS (923 264 701, Noorwegen)
 • Soome Tervisetooted OÜ (12737711, Estland)
 • HOHDE OÜ (16279808, Estland)
 • ProBambu OÜ (16245241, Estland)

2. Waar ontvangen wij persoonsgegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens wanneer klanten bestellingen plaatsen. Wij ontvangen ook persoonsgegevens wanneer iemand contact opneemt met onze klantenservice. We verzamelen ook informatie van betrokkenen voor marketingdoeleinden. We verzamelen persoonlijke informatie van klanten voor consumentenbeoordelingen.

Voor telemarketingdoeleinden kunnen we ook van wettige tussenpersonen contactinformatielijsten verkrijgen van mensen die het gebruik van hun contactgegevens voor dergelijke doeleinden niet hebben verboden. We bewaren deze informatie slechts voor een beperkte tijd.

Als we uw persoonlijke gegevens hebben, hebben we deze om een van de volgende redenen ontvangen.

2.1 Bestellingen

 Als u een bestelling hebt geplaatst op onze website of online winkel, op onze beursstand, via de telefoon, via de klantenservice of via een ander kanaal.

2.2 Contacten

 Als u contact hebt opgenomen met onze klantenservice door te bellen, e-mailen, contact met ons op te nemen via het invullen van een formulier of via een ander kanaal, heeft onze klantenservice uw persoonsgegevens moeten verwerken.

2.3 Lijsten met verkregen contactgegevens

We kunnen uw contactgegevens voor direct marketing hebben verkregen van wettige tussenpersonen die contactgegevens verstrekken. Voordat u echter belt, zorgen we er uit onze bestanden voor dat u geen telemarketingbeperkingen voor ons bedrijf hebt geplaatst.

Voordat u belt, zorgen we ervoor dat uw nummer niet op een “bel me niet” -lijst staat.

Sommige van onze contractanten die verantwoordelijk zijn voor onze telemarketing kunnen hun eigen contactgegevenslijsten gebruiken die ze op een legale manier onafhankelijk van ons hebben verkregen. In dergelijke gevallen eisen we wel dat ze rekening houden met alle mogelijke beperkingen van de klanten die hierboven zijn uitgelegd. Wij ontvangen de persoonlijke informatie van de klant alleen als de klant een bestelling plaatst.

2.4 Eigen marketinglijsten

In bepaalde situaties verzamelen we persoonsgegevens rechtstreeks van betrokkenen voor marketingdoeleinden. Als iemand zich afzonderlijk heeft aangemeld voor tele- of e-mailmarketing, wordt het gebruik van zijn gegevens voor die marketing verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

2.5 Consumenten beoordelingen

Bij het indienen van consumentenbeoordelingen is persoonlijke informatie mogelijk rechtstreeks van de betrokkene verzameld. Als consumentenbeoordelingen zijn verzameld via een anonieme vragenlijst, bevat de beoordeling geen persoonlijke informatie. In situaties waarin iemand zijn persoonlijke gegevens verstrekt via een vragenlijst of bijvoorbeeld een van onze enquêtes beantwoordt of een productbeoordelingsformulier op onze pagina invult via Trustmary, is de persoonlijke informatie die in de beoordeling is opgenomen, rechtstreeks van de betrokkene ontvangen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Zie sectie 6 voor informatie over het gebruik van Trustmary.

3. Welke informatie hebben we over u?

We kunnen basiscontactinformatie hebben over betrokkenen (naam, telefoonnummer en post- of e-mailadres) en in sommige gevallen ook hun leeftijd.Met betrekking tot klanten die bij ons hebben besteld, kennen we hun bestelgeschiedenis en enkele andere details. Ook wordt de contactgeschiedenis van onze klanten vastgelegd. Zie afzonderlijke informatie over cookies in sectie 8 voor meer informatie over cookie-informatie.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen en te vragen om de gegevens die we over u hebben in te zien.

3.1 Acquisitie van nieuwe klanten via de telefoon

Als we uw contactgegevens hebben verkregen door een lijst met contactgegevens voor telemarketing te kopen, hebben we uw voor- en achternaam, telefoonnummer en mogelijk straatadres, postcode, stad en leeftijd ontvangen. Als een promotieoproep naar een nieuwe klant leidt tot het plaatsen van een bestelling, wordt de informatie geverifieerd bij de klant.

Sommige van onze contractanten die telemarketing uitvoeren, kunnen hun eigen contactgegevenslijsten gebruiken. In dergelijke gevallen wordt de oproep die u ontvangt namens ons bedrijf gedaan, maar we hebben niet noodzakelijkerwijs uw persoonlijke gegevens. In dergelijke gevallen, als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, zullen wij de zaak doorverwijzen naar de aannemer die verantwoordelijk is voor het voeren van de oproepen.

Als u zich heeft aangemeld voor een van onze tele- of e-mailmarketinglijsten, hebben wij de contactgegevens die u ons hebt verstrekt: telefoonnummer en/of e-mailadres en eventueel voor- en achternaam.

3.2 Persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten

We hebben de volgende informatie over onze klanten: naam, telefoonnummer, adres, postcode, stad, klantnummer, mogelijk hun e-mailadres, leeftijd, mogelijk geslacht, bestelgeschiedenis, mogelijk hun e-mailgeschiedenis als ze per e-mail contact hebben opgenomen met onze klantenservice, evenals de mogelijke geschiedenis van eerdere promotionele oproepen.

We hebben de e-mailgeschiedenis en geschiedenis van eerdere promotionele oproepen ook van degenen die niet onze klanten zijn, maar een dergelijke geschiedenis bij ons hebben.

Consumentenbeoordelingen kunnen iemands naam bevatten, zelfs als die persoon niet anderszins in ons klantenregister staat (zoals in gevallen waarin ze het product hebben gebruikt en een recensie hebben achtergelaten, zelfs als ze het niet zelf bij ons hebben besteld).

Indien van toepassing slaat ons systeem IP-adressen op van apparaten die bestellingen plaatsen, geschiedenis van het gebruik van onze online winkel, evenals informatie verzameld via cookies (bijvoorbeeld welk kanaal de klant heeft gebruikt om onze online winkel binnen te gaan).

3.3 Promotionele telefoongesprekken en klantenservicegegevens

Als u een promotie- of klantenserviceoproep van ons ontvangt, of als u onze klantenservice belt, kunnen we deze gesprekken opnemen. De opname wordt gedaan om de gesprekskwaliteit te waarborgen (kwaliteitscontrole) en bij het oplossen van mogelijke meningsverschillen met betrekking tot de transactie, indien gerelateerd aan een marketinggesprek.

3.4 Gevoelige persoonsgegevens en identiteitscode

We slaan geen gevoelige gegevens op in ons klantenregister (bijv. etnische afkomst, identiteitscode, enz.). Onze huidige gegevens over opnames van telefoongesprekken en e-mailuitwisselingen met de klantenservice kunnen gevoelige gezondheidsinformatie over klanten bevatten als de klant zelf op eigen initiatief die gezondheidsinformatie heeft verstrekt. Deze informatie wordt niet verwerkt voor eventuele aanvullende doeleinden en we streven ernaar deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe dan ook, we vragen onze klanten om ons dit soort persoonlijke informatie niet te verstrekken.

Als u betaalt voor producten met een externe betalingsgateway, kan u worden gevraagd om aanvullende identificatie, zoals uw identiteitscode, voor doeleinden zoals het controleren van uw credit score volgens de voorwaarden voor het gebruik van die service. Wij ontvangen deze informatie niet en kunnen deze ook niet verwerken.

3.5 Persoonsgegevens van kinderen

In principe verwerken wij geen persoonsgegevens van kinderen. We ontvangen geen contactgegevens van kinderen voor telemarketing met telemarketinglijsten. Bij internetverkopen kunnen we echter mogelijk de leeftijd van de klant niet controleren. Niettemin gaan we ervan uit dat als kinderen bestellingen plaatsen in onze online winkel, ze dat doen met hun ouders of dat hun ouders toestemming hebben om bestellingen te plaatsen.

3.6 Bankgegevens

In het geval dat de klant moet worden terugbetaald of terugbetaald voor de aankoop van een product, hebben we de bankrekeninggegevens die door de klant zijn verstrekt.

3.7 Technische gegevens

Bij het plaatsen van een bestelling via een link op social media of via onze website wordt op dat moment bepaalde technische informatie zoals loggegevens verzameld. Voor meer informatie over gegevens via cookies, zie paragraaf 8.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang als nodig is of totdat de klant ons vraagt om ze uit onze bestanden te verwijderen. Klantgegevens worden over het algemeen opgeslagen zolang men klant blijft, maar bij het werven van nieuwe klanten worden de persoonlijke gegevens slechts voor een beperkte tijd opgeslagen.

Nieuwe klantacquisitie per telefoon maakt gebruik van gegevenslijsten die meestal drie maanden worden opgeslagen.

Oproepopnames worden een maand bewaard.

De gegevens van degenen die hun toestemming hebben gegeven voor marketingdoeleinden worden bewaard totdat de toestemming of de bewaartermijn ervan verstrijkt.

De gegevens van degenen die bij ons hebben besteld, worden gedurende drie jaar na verwerking van de laatste bestelling of verzending in ons register bewaard.

Als u niet onze klant bent, worden alle e-mails die naar de klantenservice zijn verzonden opgeslagen totdat ze automatisch uit onze database worden verwijderd. Als u onze klant bent, worden alle e-mails die u mogelijk naar de klantenservice hebt verzonden, opgeslagen bij uw klantaccount volgens onze normale praktijken.

Informatie wordt opgeslagen als onderdeel van consumentenbeoordelingen zolang we toestemming hebben of totdat informatie is geanonimiseerd en de persoon niet meer kan worden geïdentificeerd.

We zijn verplicht om bepaalde informatie voor een nog langere periode op te slaan vanwege verschillende wetten (bijv. boekhoudrecht).

4.1 Persoonsgegevens en online klantaccounts

Als we u de mogelijkheid bieden om een online account aan te maken, worden de persoonlijke gegevens van degenen die deze accounts hebben aangemaakt, opgeslagen zolang hun accounts bestaan.

Persoonlijke informatie die wordt vermeld in consumentenbeoordelingen is beschikbaar op de website totdat de persoon mogelijk zijn toestemming voor het gebruik van de persoonlijke informatie heeft ingetrokken of de persoonlijke informatie uit de beoordeling wordt verwijderd. Als er de mogelijkheid is om een productbeoordeling via Trustmary op de website achter te laten, worden de persoonlijke gegevens opgeslagen totdat de persoon ons verzoekt om de beoordeling uit de service van Trustmary te verwijderen. Zie sectie 6 voor meer informatie over het gebruik van Trustmary.

4.2 Persoonlijke gegevens en telefonische acquisitie van nieuwe klanten

Met betrekking tot contactgegevens die zijn verkregen voor telemarketing, is het opslaan van persoonlijke gegevens afhankelijk van het eindresultaat van het gesprek. Als het promotiegesprek niet leidt tot klantschap, worden uw contactgegevens automatisch verwijderd wanneer de contactenlijst na drie maanden wordt vernietigd.

Als de promotionele oproep leidt tot klantschap, worden uw contactgegevens onderdeel van onze klantendatabase en worden ze bewaard zolang u onze klant blijft.

Als iemand zich heeft aangemeld voor een van onze tele- of e-mailmarketinglijsten door ons toestemming te geven, wordt de informatie die bij de aanmelding is verzameld, opgeslagen op zijn eigen lijst totdat de toestemming of de bewaartermijn is verstreken.

4.3 Het opslaan van telefoonverkoop opnames

Promotionele telefoongesprekken worden een maand lang in ons systeem opgeslagen. Dit wordt gedaan om de gesprekskwaliteit te waarborgen (kwaliteitscontrole) en in geval van onduidelijkheden of conflicten, zoals transactiegeschillen. Na deze periode worden de opnames automatisch verwijderd. Indien nodig kunnen wij de opnames langer bewaren, bijvoorbeeld in omstandigheden die klachten verwerken, en eventuele of actieve gerechtelijke procedures.

4.4 Opslag van e-mails van klanten

Alle e-mails die naar onze klantenservice worden verzonden, worden opgeslagen in ons klantenregister met andere klantinformatie. E-mails worden verwijderd samen met het verwijderen van andere klantgegevens wanneer het klantschap eindigt.

4.5 Persoonlijke informatie van klanten

De persoonlijke informatie voor alle klanten wordt bewaard gedurende drie jaar nadat de bestelling is verzonden. Als er gedurende deze periode een nieuwe bestelling wordt geplaatst of verzonden, wordt de opslagduur verlengd tot drie jaar vanaf de meest recente bestelling.

De persoonlijke gegevens van onze abonnees (d.w.z. klanten die een abonnement bij ons hebben) worden verwerkt zolang het klantschap actief is. Omdat het verzendinterval tussen abonnementsproducten vrij lang kan zijn, wordt het klantschap geacht te zijn begonnen wanneer het abonnement is geplaatst. Het klantschap eindigt drie jaar na deze datum als er geen nieuwe bestellingen zijn geplaatst of het abonnement is geannuleerd. Elk verzonden abonnementsproduct verlengt de duur van het bewaren van klantgegevens met drie jaar.

Zodra het klantschap is beëindigd, wordt de persoonlijke en bestelinformatie geanonimiseerd in onze klantendatabase en indien nodig verwijderd uit onze verkoopdatabase.

4.6 Hoe gebruiken onze contractanten uw persoonsgegevens?

We hebben aannemers om ons te helpen met verschillende aspecten van onze verwerking (zie paragraaf 6.3 voor verschillende soorten aannemers). Aannemers slaan informatie alleen op zolang het nodig is en ze zullen alle gegevens verwijderen nadat er geen behoefte aan is volgens onze contracten met hen.

Wanneer informatie is doorgestuurd naar contractanten (bijvoorbeeld zodat zij items kunnen verzenden), bewaren zij de ontvangen informatie alleen zolang deze een wettelijke basis heeft; daarna zijn ze verplicht om de informatie uit hun systemen te verwijderen. Aannemers hebben het recht om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken of te verwerken voor doeleinden die aan hen zijn beschreven voor de uitvoering van de diensten die zij het bedrijf leveren. Opdrachtnemers kunnen nooit persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden.

4.7 Opslaan van informatie over marketingverboden en toestemminge.

Als de klant heeft verzocht om zich af te melden voor direct marketing, zullen we de informatie over dit verzoek opslaan totdat de klant dit verbod annuleert.

Als een klant toestemming heeft gegeven voor e-mailmarketing, wordt deze toestemming opgeslagen totdat hij zijn toestemming intrekt. Afmeldingen voor e-mailmarketing worden opgeslagen op een afmeldingslijst, die wordt opgeslagen zolang de e-mailmarketing wordt verzonden of totdat de klantgegevens worden verwijderd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

4.8 Opslag van juridische informatie

Zelfs als persoonsgegevens worden verwijderd, moet de wettelijk vereiste informatie (bijv. Boekhoudrecht) worden bewaard. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt voor het doel dat door de wet- en regelgeving is aangegeven.

4.9 Anonimisering van gegevens

Om de goede werking van ons systeem te behouden, wordt sommige essentiële informatie (zoals gegevens met betrekking tot bestellingen) geanonimiseerd in plaats van te worden verwijderd. Door dit te doen, zal er geen verbinding zijn tussen de bewaarde gegevens en een bepaalde klant, maar het maakt de normale werking van het systeem mogelijk. Zie voor meer informatie “Het recht op verwijdering/Het recht om vergeten te worden” hieronder.

5. Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonlijke gegevens van betrokkenen voor het leveren van de service voor het kopen van producten, direct marketing, verzendproducten, het onderhouden van de relatie met de klant, evenals voor het ontwikkelen van onze algehele werking.

De persoonsgegevens die worden verkregen voor het werven van nieuwe klanten worden gebruikt voor promotionele gesprekken. Evenzo gebruiken we de gegevens van onze klanten om de relatie met hen te onderhouden en hen te informeren over interessante deals.

Wij voeren elektronische direct marketing uit op basis van toestemming. E-mailmarketing wordt verzonden om de klant te informeren over het merk, de verschillende verkochte producten, aanbiedingen aan te bieden en de nieuwsbrief te verzenden. Deze e-mailmarketingberichten worden maximaal 6 keer per maand verzonden.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor gerechtvaardigde grondslagen die worden vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, en ze worden hieronder besproken.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU betekent legitiem belang de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens in bijvoorbeeld marketing, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. Toch zijn deze onderworpen aan controle (een afwegingstoets) en kunnen ze worden opgeheven om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen. We voeren ook compatibiliteitstests uit in gevallen waarin informatie wordt verwerkt buiten het oorspronkelijke doel.

5.1 Acquisitie van nieuwe klanten

We kunnen lijsten met contactgegevens verkrijgen voor nieuwe klantenwervingen die telefonisch worden gedaan van informatie-tussenpersonen. Dit gebeurt op basis van legitiem belang of toestemming, afhankelijk van de lijst met contactpersonen.

Als iemand zich heeft aangemeld voor een van onze tele- of e-mailmarketinglijsten, zullen we telemarketinggesprekken voeren of marketing-e-mails sturen, afhankelijk van het type lijst waarvoor ze zich hebben aangemeld. De wettelijke basis hiervoor is toestemming.

Het recht van informatietussenpersonen om informatie te verwerken is gebaseerd op een wettelijke verplichting, toestemming of legitiem belang.

5.2 Producten leveren

Wij leveren bestelde producten aan klanten. Wij maken gebruik van aannemers die zorgen voor de verzending en levering van de producten aan de klant. De uitvoering van het contract is de wettelijke basis voor de acties met betrekking tot de voltooiing van de bestelling.

We gebruiken persoonlijke informatie bij het verwerken van bestellingen, retouren en reclamaties en de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract; dit is de rechtsgrondslag voor deze actie.

5.3 Direct marketing per telefoon

We kunnen onze klanten bellen en hen nieuwe en interessante deals aanbieden. Promotionele oproepen worden uitgevoerd op basis van legitiem belang.

5.4. Bescherming tegen fraude

Indien de klant facturen onbetaald heeft gelaten of zijn verplichtingen niet is nagekomen, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens gebruiken voor dit soort situaties waarin facturen onbetaald blijven. De basis hiervoor is bescherming tegen fraude die in overeenstemming is met de doeleinden van het gerechtvaardigd belang.

5.5. Collecting Payments

Als klanten achterstallige facturen hebben, nemen we contact met hen op met herinneringen en als dat niet helpt, dragen we de inning van de betalingen over aan een incassobureau. De wettelijke basis hiervoor is gerechtvaardigd belang.

5.6 Algemene communicatie met klanten

We kunnen u meldingen sturen over de status van uw bestelling of mogelijke uitdagingen in levering of verzending. De basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst.

5.7 Elektronische direct marketing

Wij voeren elektronische direct marketing uit op basis van toestemming.

E-mailmarketing wordt verzonden om de klant te informeren over het merk, de verschillende verkochte producten, aanbiedingen aan te bieden en de nieuwsbrief te verzenden. Deze e-mailmarketingberichten worden maximaal 6 keer per maand verzonden.

5.8 Statistische rapportage, Enquêtes en beoordelingen

We stellen statistieken op over verkoop, klantschap en campagnes, die worden gebruikt voor verkoopbeheer. De basis hiervoor is een gerechtvaardigd belang.

Het is mogelijk om productreviews achter te laten via enquêtes of apart via de website. Het doel van productbeoordelingen is om beoordelingen van consumenten over het daadwerkelijke gebruik van producten te delen met andere klanten en potentiële klanten. We ontvangen ook productfeedback voor productontwikkelingsdoeleinden. We voeren ook enquêtes uit met het oog op het samenstellen van statistieken. De wettelijke basis is een gerechtvaardigd belang of toestemming. In gevallen waarin de beoordeling via Trustmary wordt gepubliceerd, is de wettelijke basis toestemming.

De gegevens in het register zullen geen automatische profilering ondergaan onder voorbehoud van een toestemming die rechtsgevolgen zou hebben voor de betrokkene.

5.9 Boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de voorschriften van wetten, rechtbanken en beslissingen van ambtenaren. Persoonsgegevens worden regelmatig verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het boekhoudrecht. De wettelijke basis hiervan is een wettelijke verplichting.

5.10 Het verlenen van de diensten

Persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt om de diensten te leveren die de klant heeft aangevraagd, bijvoorbeeld om de klant informatie te laten verkrijgen over producten waarin hij geïnteresseerd is en deze via onze website te kopen. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemers. De wettelijke basis hiervoor is toestemming en de uitvoering van het contract.

5.11 Opleiding en kwaliteitscontrole

Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het opleiden van nieuwe medewerkers, evenals voor algemene kwaliteitscontroledoeleinden. Persoonsgegevens kunnen gegevens bevatten die zijn opgenomen in de verwerking van de klantenservice (zoals gegevens in e-mails van de klantenservice) en persoonsgegevens die zijn opgenomen in het klantenregister (zoals het klantenbestand en verzendgegevens). De rechtsgrond is gerechtvaardigd belang.

5.12 Bevestiging en beoordeling van klantgegevens

Klantinformatie moet worden gecontroleerd om de identiteit te bevestigen, wijzigingen in informatie aan te brengen en aan de verzoeken van de betrokkene te voldoen. Dit is een wettelijke verplichting en de nakoming van het contract.

5.13 Gerichte marketing

Persoonlijke informatie en de informatie over uw aankopen worden gebruikt om u advertenties te presenteren waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. De rechtsgrond is gerechtvaardigd belang.

6. Openbaarmaking en overdracht van informatie

We gebruiken aannemers bij het verzenden van producten, voor de verkoop, bij het beheren van systemen, platforms en bij het samenstellen van statistieken. We dragen ook informatie over binnen de Groep voor technische doeleinden en voor het directe doel van het uitvoeren van de verwerking om het contract met de klant na te komen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk persoonsgegevens binnen de EER te verwerken. Sommige verwerkingen door onze contractanten omvatten de overdracht van gegevens buiten de EER. 

Wanneer we aannemers gebruiken, geven we alleen de informatie aan hen door die ze nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens aan derden voor hun eigen marketing. 

Vanwege het hebben van een zakelijk Facebook-account zijn we gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met Meta Platforms Ireland Limited.

6.1 Overdracht van informatie aan contractanten

a) Marketingdoeleinden

Wij ontvangen lijsten met persoonsgegevens van juridische tussenpersonen voor telemarketingdoeleinden. We dragen die lijsten over aan onze aannemers, die voor ons telemarketing doen. Dit is gebaseerd op gerechtvaardigd belang. We kunnen de lijsten van onze klanten ook overdragen aan onze contractanten voor marketingdoeleinden

LET OP! Aannemers mogen persoonsgegevens niet gebruiken voor reclame voor hun eigen bedrijf en kunnen gegevens ook niet langer bewaren dan is geïnstrueerd of na afloop van het contract. Integendeel, de contractanten verwerken gegevens alleen voor de specifieke doeleinden die door ons zijn gedefinieerd.

We hebben passende contracten gesloten met betrekking tot de verwerking van gegevens en gegevensbescherming met onze contractanten.

b) Logistiek

We maken gebruik van aannemers die de levering van de producten uitvoeren en zij zullen alleen de noodzakelijke informatie gebruiken om hun taak uit te voeren.

c) Technische systemen

We gebruiken technische systemen die worden gemaakt en onderhouden door aannemers voor het beheren van klantgegevens, telemarketing, bestellingen en e-mails en ook voor verschillende soorten analyses. Met deze partijen hebben wij passende contracten gesloten om de adequate veiligheid van persoonsgegevens ook in deze systemen te waarborgen.

6.2 Overdracht van gegevens buiten de EER

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk persoonsgegevens binnen de EER te verwerken. Sommige verwerkingen door onze contractanten omvatten de overdracht van gegevens buiten de EER. Overdrachten naar landen buiten de EER worden gedaan op basis van een van de volgende 1) Adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie dat de gegevensbescherming van een land op hetzelfde niveau is als in de EER, of 2) Modelcontractbepalingen, evenals eventuele aanvullende maatregelen, om ervoor te zorgen dat de gegevens op hetzelfde niveau als binnen de EER worden overgedragen en verwerkt.

In bepaalde gevallen dragen wij of de verwerkers die we gebruiken informatie over naar de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft besloten dat het EU-US Data Protection Framework (EU-US DPF) een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking van persoonsgegevens in een derde land.

Als gegevensoverdrachten niet kunnen worden uitgevoerd op basis van wijzigingen in adequaatheidsbesluiten of de maatregelen die door een verwerker worden verstrekt, werken we eraan om ervoor te zorgen dat de gegevens worden overgedragen aan een verwerker die voldoet aan onze vereisten voor gegevensbescherming buiten de EER of dat de gegevens binnen de EER worden verwerkt.

6.3 Overdracht van gegevens aan aannemers/verwerkers

We geven gegevens vrij aan onze contractanten en verwerkers in situaties die verband houden met transacties, leveringen en bepaalde reclamedoeleinden, zodat we onze diensten kunnen uitvoeren. Aannemers en verwerkers omvatten het volgende:

 • IT services
 • Logistieke partners
 • Vervoersdiensten
 • Partners voor betaaldiensten
 • Betalingstussenpersonen bij betaling met betaalkaarten
 • Accountantskantoren
 • Kredietbemiddelaars bij het kiezen van factuur of termijn als betalingswijze
 • E-mail, sociale media en direct marketing partners

Deze hierboven genoemde contractanten en verwerkers kunnen de aan hen doorgegeven gegevens in geen enkele situatie voor hun eigen doeleinden gebruiken. Onder strikte voorwaarden ontvangen ze alleen gegevens die relevant zijn, zodat ze de service die ze aanbieden kunnen uitvoeren.

6.4 Onbetaalde betalingen innen

In situaties waarin de klant achterstallige facturen heeft en ondanks meerdere aanmaningen niet heeft betaald, maken we de persoonlijke gegevens van de klant met betrekking tot het verzamelen van deze facturen bekend en dragen we de onbetaalde facturen over aan derden die incassodiensten verlenen.

6.5 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid

Meta Platforms Ireland Limited (hierna “Meta”) en STR Nordic Oy zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor zover van toepassing in het geval van onze Facebook-pagina. Meta verwerkt persoonsgegevens volgens de privacybeleidsregels die op haar van toepassing zijn, informatie met betrekking tot artikel 13, lid 1, onder a) en b), van de AVG is online te vinden: (https://www.facebook.com/about/privacy). Meta is primair verantwoordelijk voor het volgen van het wettelijk kader voor gegevensbescherming en het uitvoeren van gegevensbeveiliging als de rechten van de betrokkene bij het gebruik van hun diensten.We zijn onderworpen aan het Controller Addendum van Meta. (Zie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

We ontvangen de gegevens die andere Facebook-gebruikers ook kunnen zien, dat wil zeggen de namen, openbare foto’s en andere openbare informatie van individuele gebruikers. De wettelijke basis hiervoor is een gerechtvaardigd belang. Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen van de Facebook-pagina of van commentaarsecties naar een ander systeem zonder een afzonderlijke kennisgeving. Gegevens zoals privéberichten die informatie over wijzigingen in bestellingen overbrengen, worden echter in andere systemen geregistreerd.

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor rapportage, reclame, het uitvoeren van wedstrijden en trekkingen, het ontvangen van feedback en deels voor het kopen van advertentieruimte van Meta en het meten van advertentieprestaties. Alle gegevens die worden verstrekt via optionele acties, zoals deelname aan trekkingen, worden gedaan met toestemming van de deelnemer en door ons verzameld voor onze doeleinden. Samen met Meta verzamelen we algemene informatie over acties zoals vind-ik-leuks, bezoeken aan onze pagina, opmerkingen bij berichten, privéberichten en statistieken met betrekking tot berichten.

 We gebruiken uw persoonsgegevens voor het targeten van advertenties en het creëren van doelgroepen op Facebook. Op deze manier kunnen wij u voorzien van de meest relevante informatie over onze producten die u mogelijk interessant vindt. Dit gebeurt op twee manieren: we dragen de contactgegevens van onze klanten over aan Meta om onze advertenties op sociale media te richten. Deze gedeelde informatie wordt alleen gebruikt voor door ons bepaalde doeleinden. In dit geval fungeren wij als verwerkingsverantwoordelijke en Meta als verwerker van persoonsgegevens. We richten advertenties ook op degenen die nog geen klant zijn op basis van de aangepaste doelgroepen van Meta. 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonsgegevens voor targetingdoeleinden op sociale media. Neem contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van uw bezwaar tegen de verwerking.

We gebruiken Page Insights om gegevens te verwerken en daarom zijn we onderworpen aan het Addendum voor de controller van paginastatistieken. (Zie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Met betrekking tot cookies die op onze website worden gebruikt, zie ons Cookiebeleid. Gezien het gebruik van cookies door Meta, raadpleegt u de informatie van Meta over cookies.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten op privégegevens (bijv. met betrekking tot het verwijderen van uw gegevens) omdat u onze Facebook-pagina hebt “geliked” of u deze volgt, neem dan contact op met uw lokale Meta-vertegenwoordigers. Gegevensverzoeken met betrekking tot paginastatistieken worden doorgestuurd naar Meta. Voor meer informatie over hoe Meta persoonlijke gegevens gebruikt, de wettelijke basis voor het gebruik van deze gegevens en hoe u rechten kunt uitoefenen, raadpleegt u: https://www.facebook.com/about/privacy

6.6 Gebruik van Trustmary

We gebruiken Trustmary om feedback, beoordelingen en aanbevelingen van klanten te verzamelen. Trustmary is een dienst die ons helpt onze klanten beter te begrijpen door middel van verschillende enquêtes zoals NPS en CSAT, en om de meningen van onze tevreden klanten in de vorm van openbare beoordelingen te gebruiken in onze marketing. Afhankelijk van het type enquête wordt verschillende informatie over onze klanten doorgegeven aan Trustmary, waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke en Trustmary als verwerker. De overgedragen informatie kan bestaan uit de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres, de mogelijke organisatie, het imago van de klant en feedback, beoordeling of aanbeveling in tekst- of videoformaat van de klant. Onze klanten zien en keuren de informatie goed die wordt verzonden bij het beantwoorden van de enquête in Trustmary. Trustmary maakt de informatie niet openbaar en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden in strijd met haar servicevoorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Trustmary’s Servicevoorwaarden.

6.7 Vrijgeven van gegevens aan autoriteiten

Wij hebben het recht en de plicht om persoonsgegevens van betrokkenen vrij te geven aan autoriteiten die hun verzoeken uitvoeren.

6.8 Gegevensoverdrachten binnen de groep

Gegevens worden binnen de Groep overgedragen vanwege de partijen die verantwoordelijk zijn voor controllerschap, klantschap en technische systemen. Gegevens worden overgedragen voor de uitvoering van het contract en het onderhoud voor de klantenregisters, aangezien verschillende dochterondernemingen in de Groep verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van de verwerking. Overdrachten binnen de groep houden zich aan verwerkingsovereenkomsten en de partijen die optreden als verwerkers verwerken de gegevens niet voor gebruik buiten wat door de verwerkingsverantwoordelijke is aangegeven.

In het geval dat een van de dochterondernemingen van de Groep betrokken zou zijn bij een fusie of overname binnen de Groep, zouden gegevens met betrekking tot de uitvoering van dergelijke acties voor die doeleinden worden overgedragen.

6.9 Verkoop of betrokkenheid bij een fusie

In het geval dat een dochteronderneming of de Groep als geheel betrokken is bij een verkoop of fusie, heeft de Groep het recht om alle persoonsgegevens over te dragen aan de respectieve partijen als gevolg van de verkoop. De Groep heeft het legitieme belang om dergelijke acties uit te voeren als dit in de toekomst in het belang van de Groep wordt geacht.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw gegevens met technische en organisatorische handelingen die ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn in onze systemen.

Ons bestand met persoonsgegevens bestaat alleen als elektronische bestanden. Dit register is beveiligd met wachtwoorden, codering en firewalls voor hacking. De rechten van degenen die toegang hebben tot het register zijn beperkt en komen overeen met hun rol. Elke persoon die gebruik maakt van het register heeft een levenslange geheimhoudingsovereenkomst getekend met betrekking tot de inhoud van het register. De aannemer die verantwoordelijk is voor onze systemen is verantwoordelijk voor voldoende technische en organisatorische maatregelen die de fysieke en technische bescherming van het register waarborgen. De contracten met aannemers bepalen wat aannemers wel en niet kunnen doen met deze gegevens.

8. Hoe gebruiken we cookies.

Cookies zijn tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat worden opgeslagen. Cookies kunnen een persoonlijke identificatie hebben waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze online diensten bruikbaar zijn, van hoge kwaliteit zijn en dat we zijn uitgerust om deze diensten te ontwikkelen, en cookies worden ook gebruikt bij advertentietargeting. Gebruikers worden echter niet alleen geïndividualiseerd door cookies.

We hebben meer informatie verstrekt over welke soorten cookies we gebruiken, hoe lang ze worden opgeslagen, wat ze doen, aan wie ze gegevens overdragen en uw recht om toestemming te geven en toestemming in te trekken in ons afzonderlijke Cookiebeleid. Lees hier meer over ons gebruik van cookies.

9. Hoe kan ik mijn rechten op mijn persoonsgegevens uitoefenen?

Als u zich in ons register bevindt, hebt u bepaalde rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. U hebt het recht om te weten welke informatie wij over u verwerken. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die in ons register bestaan en om te eisen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd, uw gegevens worden verwijderd en dat het vrijgeven van persoonlijke gegevens wordt verboden.

U hebt ook het recht om u af te melden voor direct marketing. U hebt het recht om toestemming te geven voor e-mailmarketing en om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken. Tot slot heeft u het recht om een klacht over onze activiteiten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daarnaast heeft u het recht om binnen de door GDPR (1 maand) gestelde termijn een antwoord op uw vragen te krijgen, ook al streven wij ernaar om sneller te handelen dan dat.

9.1 U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens in onze bestanden.

Deze gegevens kunnen aan u worden verstrekt zodra we voldoende hebben vastgesteld dat de persoon die om de gegevens vraagt u bent. De informatie kan aan u worden geleverd via de telefoon, per e-mail, gecodeerde e-mail of post (papieren versie). In het geval van herhaalde papieren versieverzoeken brengen wij redelijke vergoedingen in rekening op basis van administratieve kosten (artikel 15.3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU).

Indien van toepassing kunt u op uw verzoek de gespreksopnamen van uw marketing- en klantenservicegesprekken verkrijgen, of u kunt de opnames komen beluisteren op een van onze kantoren na het maken van een afspraak.

9.2 U hebt het recht om te eisen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd of dat uw gegevens worden verwijderd

Als u merkt dat we onjuiste informatie over u hebben, laat het ons dan weten en we zullen dit onmiddellijk corrigeren.

9.3 U hebt het recht om u aan of af te melden voor direct- en e-mailmarketing en eerder gegeven toestemming voor direct- en e-mailmarketing in te trekken.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor direct marketing om reclame te maken voor producten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn. Als klant hebt u echter het recht om een marketingverbod op te leggen, zodat u kunt voorkomen dat we u bellen over marketinggesprekken. In dit geval slaan we een marketingverbod op in uw klantaccount.

Als u toestemming hebt gegeven voor telemarketing, kunt u deze intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice.

Als u geen klant bent, maar u heeft wel een marketingoproep van ons ontvangen, kunt u ook een marketingverbod opleggen. In dat geval slaan we uw nummer op in de bel-me-niet-lijst van onze database, waardoor we u niet opnieuw kunnen bellen.

De eenvoudigste manier om af te zien van direct marketing is door contact op te nemen met onze klantenservice.

U kunt uw toestemming geven voor e-mailmarketing en u kunt de toestemming die u al hebt gegeven intrekken. Elke marketing-e-mail bevat een afmeldknop in de e-mail, waarop kan worden geklikt om de toestemming voor e-mailmarketing in te trekken en het e-mailadres uit de e-mailmarketinglijst te verwijderen. Afmelden wordt opgeslagen op een uitschrijflijst.

Klanten kunnen ook bezwaar maken tegen social media marketing door contact op te nemen met onze klantenservice.

9.4 U heeft het recht op beperking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In bepaalde situaties heeft u het recht om de beperking van de verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking in plaats van het verwijderen van informatie. U kunt in dit geval contact met ons opnemen.

9.5 U hebt het recht om een klacht over onze activiteiten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u van mening bent dat wij uw recht op bescherming van persoonsgegevens hebben geschonden, hebt u het recht om een klacht over onze activiteiten in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Aangezien de gegevensbeheerder in Finland is gevestigd, kunt u een kennisgeving doen aan uw eigen gegevensbeschermingsautoriteit of aan de Finse ombudsman voor gegevensbescherming via de volgende link: https://tietosuoja.fi/en/notification-to-the-data-protection-ombudsman

9.6 U heeft het recht op gegevenswissing (het recht om vergeten te worden)

U hebt het recht om te vragen om al uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit recht wordt ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd. In dit geval zullen we al uw persoonlijke gegevens uit al onze systemen verwijderen. Het verwijderen van persoonsgegevens is in sommige situaties mogelijk niet mogelijk, bijvoorbeeld als u onbetaalde facturen heeft of als er een gerechtelijke procedure loopt. Evenzo kunnen we geen informatie uit onze boeken verwijderen die vereist is door de boekhoudwet.

Als je een review hebt geplaatst via Trustmary of een andere enquête, kun je apart verzoeken om de review te verwijderen.

LET OP! Als u niet onze klant bent, maar een marketingoproep van ons hebt ontvangen en u wilt er zeker van zijn dat we u nooit meer bellen, raden we u aan om naast het verwijderen van uw informatie uit onze database, ook een telemarketingverbod voor u te markeren. Het is theoretisch mogelijk dat we uw nummer kunnen ontvangen als onderdeel van een nieuwe leadlijst, en het markeren van een telemarketingverbod zorgt ervoor dat u zelfs in zo’n geval niet opnieuw wordt gebeld.

9.7 U hebt het recht om een antwoord op uw vraag te krijgen binnen de door de AVG gedefinieerde termijn

We zullen alle vragen met betrekking tot het privacybeleid “zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek” (GDPR 12.3) beantwoorden. Toch is ons doel om u op een duidelijk vroeger tijdstip van de gevraagde informatie te voorzien.

9.8 U hebt het recht om overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander systeem te verzoeken.

De informatie die u ons hebt verstrekt, kan van onze systemen naar een ander systeem worden verzonden. Als u uw gegevens in een machinaal leesbaar formaat wilt ontvangen, worden deze in dit formaat aan u geleverd.

10. Bijwerken van deze privacyverklaring

We werken dit privacybeleidsdocument regelmatig bij, zodat we rekening kunnen houden met de vooruitgang in de wet- en regelgeving, nieuwe omstandigheden en wijzigingen in beleid en procedures.

Dit privacybeleidsdocument is zichtbaar op onze website en heeft een datum die aangeeft wanneer het is bijgewerkt. Blijf op de hoogte van wijzigingen in ons privacybeleid door regelmatig te controleren op updates op onze website. Als er belangrijke wijzigingen in het beleid zijn aangebracht, zullen we u op aanvullende manieren informeren in overeenstemming met welke wijzigingen zijn aangebracht en op welke betrokkenen de wijzigingen van toepassing zijn. We kunnen bijvoorbeeld meldingen op onze website, e-mail of kennisgevingen gebruiken bij onze zendingen.

Updatebericht 16.04.2024
Het privacybeleid heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de informatie over de volgende onderwerpen bijgewerkt en de volgorde verduidelijkt: enquêtes en productrecensies, en onze eigen marketinglijsten (sectie 2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.8, 5.13)
 • informatie toegevoegd over opleiding en kwaliteitscontrole (punt 5.11)
 • informatie toegevoegd over het gebruik van het gegevensbeschermingskader tussen de EU en de VS voor gegevensdoorgifte (punt 6.2)
 • informatie toegevoegd over de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van Trustmary in productbeoordelingen (paragraaf 6.6)
 • bepaalde rechten van betrokkenen in verschillende situaties verduidelijkt (artikel 9.3, 9.4, 9.6, 9.8)

Updatebericht 09.11.2023
Het privacybeleid heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

 • wijzigingen in de naam van de moedermaatschappij van de Groep (punt 1). Suomen Terveysravinto Oy is nu STR Global Group Oy. De verwerkingsverantwoordelijke in de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke is dezelfde, alleen de bedrijfsnaam is gewijzigd. Deze naamswijziging leidt op geen enkele wijze tot wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen.